Od lat jedyną z najczęściej chcianych form kierowania samochodów dla przedsiębiorstw jest leasing. Dwa przedsiębiorstwa zawierają odpowiednią umowę, w której leasingodawca przekazuje auto leasingobiorcy w zamian za miesięczne opłacanie składek o wielkości zaprojektowanej w umowie. Przedsiębiorstwa często stanowią się na tąż konstrukcję pozyskania samochodu firmowego, skoro stanowi kompletnie popularniejsza w sztuce niż kredyt samochodowy. Nie jacykolwiek zawsze świadomością, że nie […]